Category Archives: Berättelse

Jobba med brott inom polisväsendet

I dagens samhälle upplever man allt oftare att den grova brottsligheten ökar och hur den blir grövre. Frågan är om det faktiskt är så, eller om det är dagens digitala värld som har gjort det enklare och mer tillgängligt att läsa om våld och annan grov kriminalitet.

Oavsett om den ökar eller ej så är det mycket diskussioner gällande polisens avsaknad av resurser för att hantera all brottslighet, samt den minskade respekten för polisen och deras arbete. Man läser om stenkastning och liknande som gör det svårt för polisen och även brandkår samt ambulans att ta sig fram till brottsplatser och skadade personer. Det är en oroväckande utveckling som har blivit en stor utmaning för politikerna att lösa.

Den som intresserar sig mycket för grova brott och brottsutredningar kan lyssna på spännande “poddar” såsom Rättegångspodden, Mordpodden eller Spår för att mätta sina intressebehov. För dem som vill ta det ett steg längre och arbeta inom polisväsendet och undersöka samt utreda grova brott, kan man utbilda sig till polis eller utredare av grova brott för att så småningom kunna arbeta med det på heltid. Det krävs dock att man har tillräckligt bra betyg eller har bra resultat på högskoleprovet. Känner du att dina betyg inte är tillräckligt bra och vill få hjälp att få ett bra resultat på högskoleprovet, så kan hpguiden.se vara den hjälp som gör att du når det resultat som krävs för att lyckas bli det du vill.

För att exempelvis bli polis finns det en del grundkrav innan du kan skicka in en ansökan till utbildningen. Bland annat måste du vara över 18 år, ha grundläggande behörighet samt uppfylla de fysiska, medicinska och psykologiska kraven för att bli polis. Du måste dessutom vara svensk medborgare och simkunnig.

Enligt politikerna ska det rekryteras stora mängder poliser de kommande åren, vilket innebär att om du har alla behörigheter samt lyckas med din utbildning så finns det stora möjligheter att du kan få ett jobb direkt när du är färdigutbildad. Man börjar då med en provanställning i sex månader där man arbetar under graden polisaspirant. Aspiranttjänstgöringen påbörjas redan under utbildningens fjärde termin och fortsätter sedan in på den femte. När man väl klarat att ta sin examen erbjuds man en tjänst som polisassistent. Därifrån kan man vidareutbilda sig inom den inriktning man tycker är mest intressant.

Är du en person som sitter klistrad framför tv:n så fort Leif GW Persson visar sin nuna eller när andra intressanta dokumentärer eller program om brott dyker upp i rutan? Tycker du samtidigt om en arbetsplats där den ena dagen aldrig är den andra lik, så kanske du så smått ska börja snegla på vad som krävs för att utbilda sig till polis.

Brott straffar sig

Många tungt kriminella börjar sin bana med småsaker, snatterier och liknande. Detta brukar ofta eskalera till stölder, inbrott och rån. Vad som till en början var tänkt som ett sätt att få ekonomisk vinning har istället blivit en livsstil. Väldigt många av dessa individer har också under tidens lopp utvecklat ett visst våldskapital och det är inte ovanligt med slagsmål och rena misshandlar. En del stannar där och nöjer sig med den tillfälliga kick de får av att utföra dessa handlingar, men många går även vidare till narkotika, både vad gäller användande och langning.

Sett många fall

Jag har i egenskap av mitt jobb fått se många individers personliga livsöden från tidiga småbrott till den tunga grovt kriminella verksamheten. De flesta har hamnat på fel bana tidigt i åldrarna och har inte haft någon som kunnat fånga upp dessa individer innan det varit för sent. Självklart rör det sig om fria val och det går inte skylla på någon annan än personen själv, men hos många av alla de personer jag har fått träffa så finns det en hel del gemensamma nämnare som har att göra med barndomen och miljön de växte upp i. Detta stämmer speciellt bra in på de som går vidare till de tyngre kriminella verksamheterna.

Men oavsett bakgrund och anledning till att brott begås så står en sak klar: Brott straffar sig. Många kan till en början komma undan med småsaker, men förr eller senare kommer allt att komma ikapp och dessa personer hamnar oundvikligen i fängelse. Vissa på korta straff till en början, vissa på långa straff. Jag har träffat allt ifrån killen med 14 dagar till de som suttit större delen av sina vuxna liv i fängelse, vissa till och med så mycket att de under hela sina liv sammantaget kommer ha spenderat mer tid i fängelse än i frihet.

Kriminalitet och fängelse som livsstil

Tyvärr för många av dessa individer så har fängelset blivit en plats där de kan känna sig trygga, där de anser att de hör hemma. Det är väldigt sorgligt att se dessa specifika fall eftersom man kan se vilken inverkan det har på personens psykiska mående, och även på anhöriga som är på rätt sida om lagen. Det krävs en stor mängd insatser från anstalterna i form av olika behandlingsprogram, psykologträffar och motiverande samtal från samtlig personal för att kunna vända detta självdestruktiva mönster.

I många fall tas det in extern personal från exempelvis bemanning Stockholm för att kunna hantera dessa individers bästa möjligheter till återanpassning till samhället. De gånger som en person i den här sitsen lyckas bryta detta mönster av ständiga fängelsestraff och faktiskt startar en hederlig bana så vet man att alla de timmar och pengar som har lagts ner på denna individ har varit värt det. Nu kommer samhället att besparas flera miljoner kronor varje år på att slippa gripa, anhålla, häkta, döma, fängsla och behandla denna person. Men kanske det viktigaste, en människa kan ha fått den livskvalitet och glädje som alla människor förtjänar.

Motverka återfall i brott

När en människa blir gripen som misstänkt för ett brott så påbörjas en lång process av juridik. Till att börja med måste åklagaren bestämma ifall den gripne ska bli anhållen eller släppas på fri fot. Om man antar att denne blir anhållen så ska inom kort begäran om häktning lämnas in. Det är då tingsrätten som fattar beslut i det ärendet. Om personen blir häktad så kan åklagaren begära olika restriktioner, som exempelvis förbud mot kontakt med andra människor eller förbud mot att titta på TV och läsa tidningar för att förhindra personen från att påverka utredning på ett eller annat sätt.

Fängelse

När en person blir dömd till fängelse så tar Kriminalvården över ärendet och personen placeras i förvar tills denne har fått en plats på någon av de anstalter som finns i den säkerhetsklass som bestäms. I vissa enskilda fall kan även så kallad “egen inställelse” vara aktuellt. Det innebär att personen får gå hem efter att domen har meddelats och att denne sedan kommer att bli meddelad när och vart straffet ska verkställas och personen i fråga får då själv ställa in sig på någon kriminalvårdsinrättning, anstalt eller häkte.

Sysselsättning inne på anstalt

Väl inne på anstalten så finns det olika sysselsättningar. Kriminalvården har sysselsättningsplikt vilket innebär att alla, som inte har godtagbara skäl, måste delta i anvisad sysselsättning. Det kan vara allt ifrån enkla paketeringar till utbildning och behandlingsprogram för alla möjliga saker som kan leda till kriminalitet. De som håller i sysselsättningar är antingen programledare, lärare eller produktionsledare. Dessa produktionsledare har alla genomgått en form av Ledarskapsutbildning för att kunna hantera olika situationer som kan tänkas dyka upp samt för att organisera och leda arbetet på ett effektivt sätt.

Forskning har visat att det som har störst inverkan på att minska återfall i brott är utbildning och viss programverksamhet. Vad som är aktuellt för varje enskild individ är behovsprövat, men det bygger samtidigt på en viss form av frivillighet. Programverksamhet och utbildning kan kriminalvården aldrig tvinga någon att delta i. De som inte vill blir istället anvisad en annan sysselsättning. Många intagna anser dock dessa som väldigt tråkiga och söker sig därför till andra alternativ. Kriminalvården är dock noga med att de anstränger sig med detta och ifall de missköter det kommer de att bli avstängda från den sysselsättningen.

Avslutande ord

Att helt motverka återfall i brottslighet är en omöjlighet, men genom att sätta in dessa insatser och kriminalvårdarnas motiverande inställning så kan man minska risken för, och framför allt antalet som, återfaller i kriminalitet. Vissa kan tycka att det är slöseri med skattepengar om inte stora resultat syns, men kostnaden för samhället ifall de som annars skulle kunna hjälpas inte fick det stöd de behövde skulle bli långt mycket högre.

Lisa Holm – 13

För den som är allvarligt intresserad av brottsanalys och kriminalfall räcker det med enkel teknik för att få insyn i grova brott. En wifi-ansluten laptop eller uppkopplad mobiltelefon kan med några enkla sökningar få kalla kårar att gå igenom kroppen. Som i Lisa Holm-fallet. Faktum är att skribenterna på Flashback och alternativa media har säkrare spår än vad polisen och SÄPO har.

En enkel sökning på Youtube efter “Lisa Holm – 13” och man får upp en video med ett räkneverk. Videon räknar ner 13 sekunder och det är exakt det antal dagar innan mordet som videoklippet lades upp, den 24 Maj 2015. Denna film bevisar att mordet var planerat.

Den troligaste orsaken till att mordet på Lisa Holm ägde rum var att pappan var anställd inom underrättelsetjänsten för försvaret. Det var troligtvis honom mördarna ville åt egentligen. Intressant i sammanhanget är att man anlitade Missing people för att hjälpa till i sökandet efter Lisa Holm. På Youtube-klipp från polisens presskonferens får man intrycket av att hela utredningen var oerhört tafflig och amatörmässig. Bara det faktum att man hade 1500 människor springande på brottsplatsen är amatörmässigt. Det säger sig själv att flera av dessa har kunnat plantera de “bevis” man använt mot Nerijus Bilevicius, som garanterat är oskyldig till detta brott.

Ytterligare ett intressant faktum är att detta brott ägde rum i samband med att Transportstyrelsens uppgifter från bilregistret läckt utomlands. Ett annat intressant fakta är att Polischefen Dan Eliasson bidragit till att ytterligare uppgifter på anställda inom polisen läckts till utländsk IT-support. Det lustiga med detta är att det inte stormat upp lika mycket kring Dan Eliasson, trots att han är en minst lika stor säkerhetsrisk för landet och landets poliser. Märk väl att man med sin lilla laptop även kan finna information om att Stefan Löfvens bror var inblandad i MUSK-fallet med läckta uppgifter och mut-historier kring Militärens Underrättelsetjänst.

Det finns mycket att luska i för den som är intresserad av brottsanalys och vill engagera sig i Lisa Holm-fallet. Nerijus Bilevicius är ICKE skyldig.

Polisgranskningen

När allt kom upp till ytan angående polisens vapen som var i omlopp och en kriminell poliskår inblandad i omfattande spritsmuggling så startade Aftonbladet polisgranskningen. Här stöttes och blöttes för- och nackdelar med svensk polis. Majoriteten av uttalandena gjordes av poliser och majoriteten av uttalandena var negativa. Över 7000 kommentarer i ämnet svensk polis och 70% av kommentarerna kom från poliskåren.

Vad gällde Ångermanlands polis så rörde händelserna med den kriminella delen av poliskåren upp en del oegentligheter som kom upp till ytan. På nyheterna i TV valde polisen att vara “förtegen” med vad som pågick. Tyvärr har det inte framkommit något ytterligare sedan den värsta turbulensen mellan 2007-2010.

60 poliser i den Ångermanländska poliskåren sade upp sig i anslutning till detta rabalder och man får förmoda att det var den bra polisen som lämnade den Ångermanländska polisen, tyvärr.

Med hjälp av ett analytiskt sinne och bärbara datorer kan man alltså komma långt om man vill skapa uppror inom rättsväsendet. Om det ger resultat eller ej förtäljer dock inte historien. Vi vet att det finns kriminella poliser. Det har vi sett vid ett flertal tillfällen; poliser som begått rån, våldtagit och sålt både sprit, knark och vapen. Vi får troligtvis vara glada för våra internetuppkopplade mobiltelefoner och wifi-anslutna datorer med direktkontakt ut på sociala media för med en poliskår i förfall kan ett skrik på hjälp ut till sina kontakter på nätet vara den enda räddningen.

Med en polischef som löser problem med gruppvåldtäkter och gängkrig genom att bjuda på kaffe och bullar, samt förse de brottsutsatta med platsarmband får man agera sin egen detektiv i de fall man vill lösa brott.

I Aftonbladets polisgranskning finns statistisk över det antal brott som polisen löser varje år och siffrorna är beklämmande. Vem kan man lita på i detta samhälle? Motorcykelklubbarna, skulle jag säga.15

Kriminell polis

Att fallet som rubricerats som mordförsök lades ner inom loppet av en vecka gjorde mig oerhört förbannad på en nivå, men på en annan väcktes min nyfikenhet vilket ledde till att jag började forska i vad det kunde bero på. Jag hade redan fått en del information direkt från motorcykelkillen och häktesvakten på polisstationen. Även det faktum att den polis som spred goda vibbar på polisstationen verkade vilja skydda mig från någonting, gjorde att jag förstod att jag var något allvarligt och djupt kriminellt på spåren.

Med hjälp av en bärbar dator skulle jag lösa gåtan. Det visade sig efter några sökningar på sökmotorerna att polisen hade problem på grund av att de hade vapen i omlopp bland kriminella ligor. Det var ju tydligt att mannen som utförde mordförsöket var kriminell. Mordförsök är nämligen kriminellt. Att handha polisens vapen och eftersöksansvar för polisen och samtidigt vara kapabel att begå mord kändes en aning labilt. Intrycket jag fått av att galningen var nära bekant med den nonchalanta polisen som kom in i huset antydde att de hade mer gemensamt än vapen. De var nära bekanta.

Eftersom jag var personligt kränkt av att mitt liv inte var värt mer än att mordförsöks-rubriceringen lades ner efter en vecka, så tog jag saken i egna händer. Det krävs bara en bärbar dator för att ställa till ett rabalder, under förutsättning att man inte är rädd för repressalier förstås.

Jag la ut hela händelseförloppet offentligt med namn på de inblandade. Det krävs en hel del dödsförakt för att använda sin dator för att hänga ut mördare och pack offentligt. Jag fick stöd från oväntat håll. Den Ångermanländska polisen, den BRA delen av poliskåren, kom ut i ljuset med den information de hade. Det visade sig att halva poliskåren i de Ångermanländska skogarna var inblandade i omfattande spritsmuggling. Motorcykelklubbarna hade fått ta skulden för brott begångna av kriminell polis.

Välkommen till brottsanalys

Ofrivilligt har jag blivit något av en Sherlock Holmes. Jag hamnar i situationer där jag ser samband i mystiska händelser och när jag nystar en aning så visar det sig att jag lyckas lösa ett och annat brott. Otack är dock världens lön så det är sällan jag får någon belöning för min analys och mina slutsatser. Ibland är det jag som ser den kriminella aktiviteten utan att vare sig åklagare eller polis lagt märke till något misstänkt. Det är en märklig talang jag har.

Jag har alltid varit fascinerad av deckarhistorier och följt detektivhistorier på TV. Som barn ville jag dra igång en detektivbyrå och gjorde det också med hemliga lösenord och medlemsritualer. Smirnoff var lösenordet på en av detektivbyråerna. Men som sagt, att jag skulle bära med mig denna barndomsfantasi upp i vuxenlivet var aldrig planen. Och att jag drev detektivbyrå som barn erinrade jag mig alldeles nyligen.

I den här bloggen berättar jag om några av de händelser jag råkat ut för. Vissa av händelserna har jag alltså råkat befinna mig mitt i, andra har jag hittat, ja fall som sedan kommit att lämnas över till polis och åklagare.

I bloggen skriver jag även om andra iakttagelser jag gjort angående kriminalitet i Sverige. Jag har haft planer på att studera kriminologi men har inte det tålamod som krävs. Jag anser att de studenter som läser universitetens listor av böcker är hjältar. Ofta är litteraturen själsdödande rentutav. Jag läser mycket, mest fakta inom psykologi, böcker om psykopati etcetera.

Eftersom jag träffat psykopater, narcissister och sociopater kommer jag även att dela med mig av mina erfarenheter rörande dessa personlighetsstörda individer här i bloggen. Tanken är att bloggen ska kunna användas som ett uppslagsverk inom kriminologi.

Jag har en märklig talang och förståelse för kriminella individers personligheter och tankebanor. Här delar jag med mig av mina insikter. Verklighetsbaserade händelser, iakttagelser, analyser och slutsatser jag dragit.

Motorcykelkillen

Vi blev alltså kvar på platsen, mot min vilja, min son och jag. På kvällen kom festdeltagarna. Jag beslutade mig tidigt för att inte dricka något av alkoholen under festen, för att hålla mig vid mina sinnens fulla bruk. Jag ville verkligen inte vara där överhuvudtaget. Kvinnan som jag känt under alla år hade konverterat till ett monstruöst stycke jag inte ville ha med att göra, så jag ville vara körklar och redo att lämna platsen vid behov.

Det var total månförmörkelse denna kväll och festdeltagarna kunde beskåda spektaklet från första parkett genom fönstret. Alkoholen serverades i rikliga mängder men jag höll mig till min plan att inte dricka något.

När kvällen led mot vad jag hoppades skulle vara dess slut, kom sällskapet på att det skulle åka in till Kramfors för att gå på krogen. Jag avböjde vänligt men bestämt. Då inledde de en massiv övertalningskampanj att jag skulle med och att en av gästernas söner skulle vara barnvakt till min son.

Jag var relativt svårövertalad men åkte slutligen med sällskapet in till Kramfors. Det märkliga var att sällskapet förbjöds entré på ett par ställen innan vi slutligen släpptes in. En aning motvilligt av en av vakterna på en krog, sent omsider. Där träffade jag en motorcykelkille som jag samspråkade med under kvällen, vilket verkade störa de övriga i sällskapet som började häckla både mig och motorcykelkillen. Atmosfären i sällskapet var otrevlig. Motorcykelkillen var dock trevlig och såg vad som skedde, att sällskapet hade en aggressiv och otrevlig ton mot oss båda.

När krogen stängde eskalerade otrevligheterna. En bil kördes fram för att plocka upp hela sällskapet. Eftersom jag hade sonen kvar i finskans hem kände jag att jag var tvungen att åka med trots den aggressiva atmosfären. En av kvinnorna i sällskapet slet åt sig min mobil och jag tvingades med våld in i bilen av någon outgrundlig anledning.

Förklaringen skulle jag få senare.

Mordförsök

När vi kom tillbaka till finskans hus verkade åtminstone min son sova lugnt. Turbulensen i sällskapet var dock stor. En av kvinnorna gick igenom min mobil och förstörde den också. Jag har ingen förklaring till detta beteende mer än att kvinnan var drogad. Hon såg ut som att hon hade levt ett hårt liv. Påminde mer om en sjaskig och sliten karl än en kvinna. Hennes fixering vid min mobil var oerhört mystisk eftersom vi inte mig veterligen hade några gemensamma bekanta och det därför inte fanns någon anledning för henne att snoka i min telefon. Än mindre hade jag gjort något som gav anledning för detta manhaftiga monster att förstöra min privata egendom.

Plötsligt slängde sig hennes man över mig och tog strypgrepp om min hals. Han tryckte ner mig mot vedspisen som normalt var glödhet. Jag kämpade för mitt liv med denne vansinnige man liggande över mig med strypgrepp. I ren desperation trevade jag efter väggarna efter något redskap att freda mig med. “Polisen är här!” sa en av monsterfruntimren plötsligt. “vi går ut och säger åt dem att åka härifrån.” Efter några minuter kom en polisman in i rummet. Den mentalrubbade mannen låg fortfarande över mig med strypgrepp om min hals trots att polismannen stod i rummet. “Släpp!” sa polismannen. Då – släppte dåren greppet om min hals och lät mig kliva upp.

Det visade sig sedan att MC-killen ringt polisen och följt efter sällskapet till platsen där mordförsöket ägde rum. När kvinnorna kommit ut till polisen och sagt att allt var i sin ordning och jag hade gått och lagt mig så hade MC-killen krävt att polismannen gick in i byggnaden för han ansåg att om allt hade varit bra med mig så hade jag kommit ut och sagt det själv till polisen. Det var alltså MC-killen som räddade mig från att bli mördad i finskans kök.

Fortsättning följer.

Ett manipulativt stycke

Jag var uppe i Ångermanland hos en bekant kvinna som jag hade känt i över 20 år. Den här gången var besöket oerhört obehagligt redan från det att jag kom på Fredagen. Kvinnan jag besökte brukade jobba som bartender och allt-i-allo på Finlandsbåtarna, finska som hon var. Barskåpet där hemma var välfyllt och det dracks en hel del under ledigheten. Samma sak den här gången. När jag kom blandade hon till groggar, eller kanske var det drinkar, vet inte så noga. Det jag minns av den här fredagskvällen var hur denna bastanta finska röt åt mig: “Nu super du! Jag har varnat dig under hela tre groggar”

Dagen efter ville jag åka hem redan på morgonen. Kvällen hade inte varit så trevlig. Kvinnan hade varit otrevlig och jag ville bara åka därifrån. “Stanna, jag fyller år idag och det ska bli så trevligt, jag har bjudit hit folk.” Sa hon och vände sig till min lilla son med denna vädjan. Jag hade alltid med mig min son överallt och aktiviteter som min son inte kunde delta vid, var inte värda att ägna sig åt, sån var min filosofi.

Nu vände sig den bastanta finskan till min son för att få honom att övertala mig att stanna och mycket riktigt, “Snälla pappa! Det ska bli fest och tårta här. Vi kan väl stanna?” Bingo. Det manipulativa stycket hade lyckats med sitt uppsåt att lirka med sig min son.

Jag ansåg att min son var mycket självisk just då. Han hade hört hur kvinnan varit otrevlig och oförskämd kvällen innan. Varför brydde han sig inte om hur jag hade mått av den behandlingen? Varför tänkte han bara på sig själv? Varför lät han sig övertalas av detta gigantiska halv-alkoholiserade fruntimmer?

Tankarna for igenom huvudet på mig och just där och då kände jag mig både övergiven, ensam och sviken, men sa aldrig något om det till min självupptagne son.

Fortsättning följer.

Rendly