Brott och kriminalitet, sunt förnuft?

Det kan i våra dagar upplevas att människor ofta råkar illa ut och att brott av olika typer är vanligt förekommande. Ja, inte bara upplevas, det är ett faktum. Gängkriminaliteten ökar och våldet blir grövre i vårt land. Det finns mycket att vara oense kring men det finns också fakta och statistik på hur det egentligen ligger till.

Fördomar

Vi människor får olika föreställningar om andra personer på bara några sekunder. Forskning har på senare tid visat att det bara dröjer så lite som en tiondels sekund innan vi fått en första uppfattning av personen vi ser på. Vi matas ständigt av olika stereotypa bilder på hur en god /ond person ser ut via media. Ofta är det mindre smickrande personliga egenskaper men också ett typiskt utseende och som matchas med den som ska föreställas. Ska den som önskar sig tatueringar avstå från detta för att det kan uppfattas som hotfullt? Ska vi sluta bygga upp våra kroppar på gym för att inte framstå som macho? Att vara klädd på ett visst sätt eller vara tunnhårig ska inte vara en indikator på att personen har något fuffens på gång. Om män exempelvis ska använda Rogaine för att förebygga håravfall ska det vara av estetiska skäl, inte av rädsla för att uppfattas som skurk.

Vad spelar roll?

Förutom utseende spelar också tyvärr etnicitet en roll för om vi ska upplevas som potentiella brottslingar eller inte. Det stämmer att särskilt män med invandrarbakgrund är något överrepresenterade när det kommer till brott men det som fler behöver förstå är att de brott som utförs inte har något med vilket land personen kommer ifrån att göra. Faktorer som leder till kriminalitet så som bland annat krig, stor arbetslöshet, låg eller ingen utbildning, sämre sociala omständigheter är alla faktorer som påverkar vilka som begår brott. Även mörkertalet på antalet anmälda brott påverkar vår uppfattning om vilka som utför brotten samt vilka typer av brott som oftast utförs. De brott som vi oftast utsätts för är hot, trakasserier, misshandel, sexualbrott och personrån/stöld. Dessa brott må ibland matcha nidbilden men det är snarare ett undantag i sammanhanget än grundpelare.

Vad kan vi göra för att börja förebygga brott

Oavsett situation är det ett faktum att barn påverkas av det som de vuxna gör. Barn som har det tufft hemma, kanske kan lyckas få bättre förebilder av vuxna i skolan, hos kompisars föräldrar eller via ungdomsgårdar. För att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet kan ett första steg vara att vuxna syns och stöttar. Att polisen cirkulerar ute t ex under en fotbollsmatch, tar sig tid att prata med ungdomarna, visar att de finns för deras trygghet är en viktig åtgärd. Likaså är grannsamverkan något som är särskilt viktigt för att inkludera samtliga på sin gata. Det som med säkerhet också behöver jobbas på är att ändra vår föreställning om hur den kriminella ser ut och flytta fokus till att försöka förhindra handlingen istället.

Rendly