Brott straffar sig

Många tungt kriminella börjar sin bana med småsaker, snatterier och liknande. Detta brukar ofta eskalera till stölder, inbrott och rån. Vad som till en början var tänkt som ett sätt att få ekonomisk vinning har istället blivit en livsstil. Väldigt många av dessa individer har också under tidens lopp utvecklat ett visst våldskapital och det är inte ovanligt med slagsmål och rena misshandlar. En del stannar där och nöjer sig med den tillfälliga kick de får av att utföra dessa handlingar, men många går även vidare till narkotika, både vad gäller användande och langning.

Sett många fall

Jag har i egenskap av mitt jobb fått se många individers personliga livsöden från tidiga småbrott till den tunga grovt kriminella verksamheten. De flesta har hamnat på fel bana tidigt i åldrarna och har inte haft någon som kunnat fånga upp dessa individer innan det varit för sent. Självklart rör det sig om fria val och det går inte skylla på någon annan än personen själv, men hos många av alla de personer jag har fått träffa så finns det en hel del gemensamma nämnare som har att göra med barndomen och miljön de växte upp i. Detta stämmer speciellt bra in på de som går vidare till de tyngre kriminella verksamheterna.

Men oavsett bakgrund och anledning till att brott begås så står en sak klar: Brott straffar sig. Många kan till en början komma undan med småsaker, men förr eller senare kommer allt att komma ikapp och dessa personer hamnar oundvikligen i fängelse. Vissa på korta straff till en början, vissa på långa straff. Jag har träffat allt ifrån killen med 14 dagar till de som suttit större delen av sina vuxna liv i fängelse, vissa till och med så mycket att de under hela sina liv sammantaget kommer ha spenderat mer tid i fängelse än i frihet.

Kriminalitet och fängelse som livsstil

Tyvärr för många av dessa individer så har fängelset blivit en plats där de kan känna sig trygga, där de anser att de hör hemma. Det är väldigt sorgligt att se dessa specifika fall eftersom man kan se vilken inverkan det har på personens psykiska mående, och även på anhöriga som är på rätt sida om lagen. Det krävs en stor mängd insatser från anstalterna i form av olika behandlingsprogram, psykologträffar och motiverande samtal från samtlig personal för att kunna vända detta självdestruktiva mönster.

I många fall tas det in extern personal från exempelvis bemanning Stockholm för att kunna hantera dessa individers bästa möjligheter till återanpassning till samhället. De gånger som en person i den här sitsen lyckas bryta detta mönster av ständiga fängelsestraff och faktiskt startar en hederlig bana så vet man att alla de timmar och pengar som har lagts ner på denna individ har varit värt det. Nu kommer samhället att besparas flera miljoner kronor varje år på att slippa gripa, anhålla, häkta, döma, fängsla och behandla denna person. Men kanske det viktigaste, en människa kan ha fått den livskvalitet och glädje som alla människor förtjänar.

Rendly