Olika typer av brott

De flesta känner antagligen till att det finns olika former av brott. Våldtäkt är till exempel inte samma sak som att köra för fort. Båda sakerna är olagliga, men straffen skiljer sig åt och så även brottsrubriceringarna. Här tar vi upp några typer av brott, samt vilken påföljd de kan ge.

Tvister

När det gäller kommersiella tvister handlar det om parter som inte kommer överens. Det kan vara privatpersoner och försäkringsbolag, företag eller så gäller det en tvist mellan två personer. En tvist är inte ett brott i egentlig mening, men däremot kan tvisten utveckla sig till förtal, hot och andra otrevligheter som är betecknade som brott. En tvist kan också göras upp i domstol om det går riktigt långt.

Misshandel

Misshandel är ett brott, och misshandeln kan vara ringa eller grov. Man kan också dömas för försök till misshandel om man till exempel kapar bromsslangar, viftar med en bräda mot någon eller liknande. Misshandel kan ske med eller utan tillhyggen. Om man råkat ut för en misshandel kan man uppsöka polisen direkt, eller kontakta en akutvårdsmottagning. Där kan man sedan få hjälp med att göra en polisanmälan och man kan även få vidare stöd med till exempel skyddat boende om så krävs.

Rattfylleri

Man varken bör eller får köra fordon när man inte är nykter. Det kallas för rattfylleri och det kan vara ringa eller grovt. Det är promillehalten som styr om rattfylleriet blir grovt alternativt eller ringa. Polisen kan enkelt kontrollera om en person är nykter eller inte genom ett enkelt test där föraren får blåsa i en apparat.

Man kan dömas för rattfylleri också om man kör en åkgräsklippare onykter, om man cyklar samt om man kör båt men på vattnet kallas det i stället sjöfylleri.

Anlita en advokat som kan sin sak

Om man råkar ut för en tvist, om man drabbas av brott eller om man anklagas för ett brott är det klokt att anlita en advokat som kan sin sak. Det finns advokater som sysslar särskilt med tvister, medan andra arbetar med brottmål och en tredje sysslar med fastighetsjuridik. Att anlita en advokat kostar en del pengar men som brottsoffer samt som misstänkt står staten i regel för rättegångskostnaderna.

Vilka straff kan man få?

Vilket eller vilka straff en brottsling kan få varierar beroende på brottet. Ett grovt brott som mord straffas med fängelse, men även grovt rattfylleri kan ge fängelse som påföljd. Ringa brott straffas oftast med böter, men man kan även behöva göra samhällstjänst. I Sverige förekommer också fotboja, samt villkorlig dom.

Lösa saken utanför domstol

När det gäller tvister kan man ibland komma överens med advokater och andra inblandade om att lösa saken utanför domstol. Det går inte när det handlar om brott i egentlig mening. Om man löser saken utan att rätten är inblandad kallas det i regel förlikning och ingen dom utgår.

Om man varit inblandad i en trafikolycka kan saken också lösas utan inblandning av polis och rättsinstanser så länge offret och den vållande personen är överens.

Rendly