Jobba med brott inom polisväsendet

I dagens samhälle upplever man allt oftare att den grova brottsligheten ökar och hur den blir grövre. Frågan är om det faktiskt är så, eller om det är dagens digitala värld som har gjort det enklare och mer tillgängligt att läsa om våld och annan grov kriminalitet.

Oavsett om den ökar eller ej så är det mycket diskussioner gällande polisens avsaknad av resurser för att hantera all brottslighet, samt den minskade respekten för polisen och deras arbete. Man läser om stenkastning och liknande som gör det svårt för polisen och även brandkår samt ambulans att ta sig fram till brottsplatser och skadade personer. Det är en oroväckande utveckling som har blivit en stor utmaning för politikerna att lösa.

Den som intresserar sig mycket för grova brott och brottsutredningar kan lyssna på spännande “poddar” såsom Rättegångspodden, Mordpodden eller Spår för att mätta sina intressebehov. För dem som vill ta det ett steg längre och arbeta inom polisväsendet och undersöka samt utreda grova brott, kan man utbilda sig till polis eller utredare av grova brott för att så småningom kunna arbeta med det på heltid. Det krävs dock att man har tillräckligt bra betyg eller har bra resultat på högskoleprovet. Känner du att dina betyg inte är tillräckligt bra och vill få hjälp att få ett bra resultat på högskoleprovet, så kan hpguiden.se vara den hjälp som gör att du når det resultat som krävs för att lyckas bli det du vill.

För att exempelvis bli polis finns det en del grundkrav innan du kan skicka in en ansökan till utbildningen. Bland annat måste du vara över 18 år, ha grundläggande behörighet samt uppfylla de fysiska, medicinska och psykologiska kraven för att bli polis. Du måste dessutom vara svensk medborgare och simkunnig.

Enligt politikerna ska det rekryteras stora mängder poliser de kommande åren, vilket innebär att om du har alla behörigheter samt lyckas med din utbildning så finns det stora möjligheter att du kan få ett jobb direkt när du är färdigutbildad. Man börjar då med en provanställning i sex månader där man arbetar under graden polisaspirant. Aspiranttjänstgöringen påbörjas redan under utbildningens fjärde termin och fortsätter sedan in på den femte. När man väl klarat att ta sin examen erbjuds man en tjänst som polisassistent. Därifrån kan man vidareutbilda sig inom den inriktning man tycker är mest intressant.

Är du en person som sitter klistrad framför tv:n så fort Leif GW Persson visar sin nuna eller när andra intressanta dokumentärer eller program om brott dyker upp i rutan? Tycker du samtidigt om en arbetsplats där den ena dagen aldrig är den andra lik, så kanske du så smått ska börja snegla på vad som krävs för att utbilda sig till polis.

Rendly