Motverka återfall i brott

När en människa blir gripen som misstänkt för ett brott så påbörjas en lång process av juridik. Till att börja med måste åklagaren bestämma ifall den gripne ska bli anhållen eller släppas på fri fot. Om man antar att denne blir anhållen så ska inom kort begäran om häktning lämnas in. Det är då tingsrätten som fattar beslut i det ärendet. Om personen blir häktad så kan åklagaren begära olika restriktioner, som exempelvis förbud mot kontakt med andra människor eller förbud mot att titta på TV och läsa tidningar för att förhindra personen från att påverka utredning på ett eller annat sätt.

Fängelse

När en person blir dömd till fängelse så tar Kriminalvården över ärendet och personen placeras i förvar tills denne har fått en plats på någon av de anstalter som finns i den säkerhetsklass som bestäms. I vissa enskilda fall kan även så kallad “egen inställelse” vara aktuellt. Det innebär att personen får gå hem efter att domen har meddelats och att denne sedan kommer att bli meddelad när och vart straffet ska verkställas och personen i fråga får då själv ställa in sig på någon kriminalvårdsinrättning, anstalt eller häkte.

Sysselsättning inne på anstalt

Väl inne på anstalten så finns det olika sysselsättningar. Kriminalvården har sysselsättningsplikt vilket innebär att alla, som inte har godtagbara skäl, måste delta i anvisad sysselsättning. Det kan vara allt ifrån enkla paketeringar till utbildning och behandlingsprogram för alla möjliga saker som kan leda till kriminalitet. De som håller i sysselsättningar är antingen programledare, lärare eller produktionsledare. Dessa produktionsledare har alla genomgått en form av Ledarskapsutbildning för att kunna hantera olika situationer som kan tänkas dyka upp samt för att organisera och leda arbetet på ett effektivt sätt.

Forskning har visat att det som har störst inverkan på att minska återfall i brott är utbildning och viss programverksamhet. Vad som är aktuellt för varje enskild individ är behovsprövat, men det bygger samtidigt på en viss form av frivillighet. Programverksamhet och utbildning kan kriminalvården aldrig tvinga någon att delta i. De som inte vill blir istället anvisad en annan sysselsättning. Många intagna anser dock dessa som väldigt tråkiga och söker sig därför till andra alternativ. Kriminalvården är dock noga med att de anstränger sig med detta och ifall de missköter det kommer de att bli avstängda från den sysselsättningen.

Avslutande ord

Att helt motverka återfall i brottslighet är en omöjlighet, men genom att sätta in dessa insatser och kriminalvårdarnas motiverande inställning så kan man minska risken för, och framför allt antalet som, återfaller i kriminalitet. Vissa kan tycka att det är slöseri med skattepengar om inte stora resultat syns, men kostnaden för samhället ifall de som annars skulle kunna hjälpas inte fick det stöd de behövde skulle bli långt mycket högre.

Rendly