Monthly Archives: april 2019

Jobba med brott inom polisväsendet

I dagens samhälle upplever man allt oftare att den grova brottsligheten ökar och hur den blir grövre. Frågan är om det faktiskt är så, eller om det är dagens digitala värld som har gjort det enklare och mer tillgängligt att läsa om våld och annan grov kriminalitet.

Oavsett om den ökar eller ej så är det mycket diskussioner gällande polisens avsaknad av resurser för att hantera all brottslighet, samt den minskade respekten för polisen och deras arbete. Man läser om stenkastning och liknande som gör det svårt för polisen och även brandkår samt ambulans att ta sig fram till brottsplatser och skadade personer. Det är en oroväckande utveckling som har blivit en stor utmaning för politikerna att lösa.

Den som intresserar sig mycket för grova brott och brottsutredningar kan lyssna på spännande ”poddar” såsom Rättegångspodden, Mordpodden eller Spår för att mätta sina intressebehov. För dem som vill ta det ett steg längre och arbeta inom polisväsendet och undersöka samt utreda grova brott, kan man utbilda sig till polis eller utredare av grova brott för att så småningom kunna arbeta med det på heltid. Det krävs dock att man har tillräckligt bra betyg eller har bra resultat på högskoleprovet. Känner du att dina betyg inte är tillräckligt bra och vill få hjälp att få ett bra resultat på högskoleprovet, så kan hpguiden.se vara den hjälp som gör att du når det resultat som krävs för att lyckas bli det du vill.

För att exempelvis bli polis finns det en del grundkrav innan du kan skicka in en ansökan till utbildningen. Bland annat måste du vara över 18 år, ha grundläggande behörighet samt uppfylla de fysiska, medicinska och psykologiska kraven för att bli polis. Du måste dessutom vara svensk medborgare och simkunnig.

Enligt politikerna ska det rekryteras stora mängder poliser de kommande åren, vilket innebär att om du har alla behörigheter samt lyckas med din utbildning så finns det stora möjligheter att du kan få ett jobb direkt när du är färdigutbildad. Man börjar då med en provanställning i sex månader där man arbetar under graden polisaspirant. Aspiranttjänstgöringen påbörjas redan under utbildningens fjärde termin och fortsätter sedan in på den femte. När man väl klarat att ta sin examen erbjuds man en tjänst som polisassistent. Därifrån kan man vidareutbilda sig inom den inriktning man tycker är mest intressant.

Är du en person som sitter klistrad framför tv:n så fort Leif GW Persson visar sin nuna eller när andra intressanta dokumentärer eller program om brott dyker upp i rutan? Tycker du samtidigt om en arbetsplats där den ena dagen aldrig är den andra lik, så kanske du så smått ska börja snegla på vad som krävs för att utbilda sig till polis.

Brott straffar sig

Många tungt kriminella börjar sin bana med småsaker, snatterier och liknande. Detta brukar ofta eskalera till stölder, inbrott och rån. Vad som till en början var tänkt som ett sätt att få ekonomisk vinning har istället blivit en livsstil. Väldigt många av dessa individer har också under tidens lopp utvecklat ett visst våldskapital och det är inte ovanligt med slagsmål och rena misshandlar. En del stannar där och nöjer sig med den tillfälliga kick de får av att utföra dessa handlingar, men många går även vidare till narkotika, både vad gäller användande och langning.

Sett många fall

Jag har i egenskap av mitt jobb fått se många individers personliga livsöden från tidiga småbrott till den tunga grovt kriminella verksamheten. De flesta har hamnat på fel bana tidigt i åldrarna och har inte haft någon som kunnat fånga upp dessa individer innan det varit för sent. Självklart rör det sig om fria val och det går inte skylla på någon annan än personen själv, men hos många av alla de personer jag har fått träffa så finns det en hel del gemensamma nämnare som har att göra med barndomen och miljön de växte upp i. Detta stämmer speciellt bra in på de som går vidare till de tyngre kriminella verksamheterna.

Men oavsett bakgrund och anledning till att brott begås så står en sak klar: Brott straffar sig. Många kan till en början komma undan med småsaker, men förr eller senare kommer allt att komma ikapp och dessa personer hamnar oundvikligen i fängelse. Vissa på korta straff till en början, vissa på långa straff. Jag har träffat allt ifrån killen med 14 dagar till de som suttit större delen av sina vuxna liv i fängelse, vissa till och med så mycket att de under hela sina liv sammantaget kommer ha spenderat mer tid i fängelse än i frihet.

Kriminalitet och fängelse som livsstil

Tyvärr för många av dessa individer så har fängelset blivit en plats där de kan känna sig trygga, där de anser att de hör hemma. Det är väldigt sorgligt att se dessa specifika fall eftersom man kan se vilken inverkan det har på personens psykiska mående, och även på anhöriga som är på rätt sida om lagen. Det krävs en stor mängd insatser från anstalterna i form av olika behandlingsprogram, psykologträffar och motiverande samtal från samtlig personal för att kunna vända detta självdestruktiva mönster.

I många fall tas det in extern personal från exempelvis bemanning Stockholm för att kunna hantera dessa individers bästa möjligheter till återanpassning till samhället. De gånger som en person i den här sitsen lyckas bryta detta mönster av ständiga fängelsestraff och faktiskt startar en hederlig bana så vet man att alla de timmar och pengar som har lagts ner på denna individ har varit värt det. Nu kommer samhället att besparas flera miljoner kronor varje år på att slippa gripa, anhålla, häkta, döma, fängsla och behandla denna person. Men kanske det viktigaste, en människa kan ha fått den livskvalitet och glädje som alla människor förtjänar.

Motverka återfall i brott

När en människa blir gripen som misstänkt för ett brott så påbörjas en lång process av juridik. Till att börja med måste åklagaren bestämma ifall den gripne ska bli anhållen eller släppas på fri fot. Om man antar att denne blir anhållen så ska inom kort begäran om häktning lämnas in. Det är då tingsrätten som fattar beslut i det ärendet. Om personen blir häktad så kan åklagaren begära olika restriktioner, som exempelvis förbud mot kontakt med andra människor eller förbud mot att titta på TV och läsa tidningar för att förhindra personen från att påverka utredning på ett eller annat sätt.

Fängelse

När en person blir dömd till fängelse så tar Kriminalvården över ärendet och personen placeras i förvar tills denne har fått en plats på någon av de anstalter som finns i den säkerhetsklass som bestäms. I vissa enskilda fall kan även så kallad ”egen inställelse” vara aktuellt. Det innebär att personen får gå hem efter att domen har meddelats och att denne sedan kommer att bli meddelad när och vart straffet ska verkställas och personen i fråga får då själv ställa in sig på någon kriminalvårdsinrättning, anstalt eller häkte.

Sysselsättning inne på anstalt

Väl inne på anstalten så finns det olika sysselsättningar. Kriminalvården har sysselsättningsplikt vilket innebär att alla, som inte har godtagbara skäl, måste delta i anvisad sysselsättning. Det kan vara allt ifrån enkla paketeringar till utbildning och behandlingsprogram för alla möjliga saker som kan leda till kriminalitet. De som håller i sysselsättningar är antingen programledare, lärare eller produktionsledare. Dessa produktionsledare har alla genomgått en form av Ledarskapsutbildning för att kunna hantera olika situationer som kan tänkas dyka upp samt för att organisera och leda arbetet på ett effektivt sätt.

Forskning har visat att det som har störst inverkan på att minska återfall i brott är utbildning och viss programverksamhet. Vad som är aktuellt för varje enskild individ är behovsprövat, men det bygger samtidigt på en viss form av frivillighet. Programverksamhet och utbildning kan kriminalvården aldrig tvinga någon att delta i. De som inte vill blir istället anvisad en annan sysselsättning. Många intagna anser dock dessa som väldigt tråkiga och söker sig därför till andra alternativ. Kriminalvården är dock noga med att de anstränger sig med detta och ifall de missköter det kommer de att bli avstängda från den sysselsättningen.

Avslutande ord

Att helt motverka återfall i brottslighet är en omöjlighet, men genom att sätta in dessa insatser och kriminalvårdarnas motiverande inställning så kan man minska risken för, och framför allt antalet som, återfaller i kriminalitet. Vissa kan tycka att det är slöseri med skattepengar om inte stora resultat syns, men kostnaden för samhället ifall de som annars skulle kunna hjälpas inte fick det stöd de behövde skulle bli långt mycket högre.